1- Blow Your Trumpets Gabriel
2- Furor Divinus
3- Messe Noire
4- Ora Pro Nobis Lucifer
5- Amen
6- The Satanist
7- Ben Sahar
8- In the Absence Ov Light
9- O Father O Satan O Sun!
10- Ludzie Wschodu [Siekiera cover]
11- Chant for Ezkaton 2000 E.V.
12- Qadosh

Escribe un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.