1. Despierto
2. Tarde Tropical
3. Siento
4. Amor Frutero
5. Lento
6. Pinta Mi Piel
7. I Wish I Knew
8. Siento (AR Ferdinand Remix)