1. Incondicional
2. Qualsevol nit pot sortir el sol
3. Efímera